Tỷ giá:1 ¥ ~ 168 vnđ
ZALO +81.80.6219.9514FAQ

Theo dõi đơn hàng

Ngôn ngữ

VietnameseTiếng Anh

Tỷ giá: 1¥ ~ 168 vnđ

Chính sách quyền riêng tư và cookie

Ngày có hiệu lực: ngày 1 tháng 2 năm 2021

Công ty cổ phần Funsupply ("chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") điều hành trang web http://Funsupply.jp ("dịch vụ").

Trong chính sách quyền riêng tư và cookie này ("Chính sách"), chúng tôi đề cập đến thông tin mà chúng tôi thu thập được về bạn, thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, hay thông tin được cung cấp cho chúng tôi bởi các bên thứ ba và những tôi tin đó sẽ được chúng tôi xử lý khi bạn sử dụng trang web này ("Trang web" của chúng tôi). Trang web của chúng tôi và các Dịch vụ có sẵn thông qua Trang web này (gọi chung là "Dịch vụ" của chúng tôi).

Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của mình. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

 

Định nghĩa

 • Dịch vụ

Dịch vụ là trang web http://Funsupply.jp và dịch vụ nó cung cấp được điều hành bởi Công ty cổ phần Funsupply.

 • Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân sống có thể được xác định từ những dữ liệu đó (hoặc từ những thông tin khác thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc có khả năng thuộc sở hữu của chúng tôi).

 • Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng là dữ liệu được thu thập tự động hoặc được tạo bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lần truy cập trang).

 • Cookie

Cookies là những mẩu dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).

 • Người kiểm soát dữ liệu

Người kiểm soát dữ liệu có nghĩa là thể nhân hoặc pháp nhân (một mình hoặc chung hoặc chung với người khác) xác định các mục đích và cách thức mà bất kỳ thông tin cá nhân nào đang hoặc sẽ được xử lý.

Mục đích của Chính sách quyền riêng tư này là, chúng tôi là Người kiểm soát dữ liệu dữ liệu cá nhân của bạn.

 • Bộ xử lý dữ liệu (hoặc nhà cung cấp dịch vụ)

Bộ xử lý dữ liệu (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ) có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho người kiểm soát dữ liệu.

Chúng tôi có thể sử dụng Dịch vụ của các Nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để xử lý dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.

 • Chủ thể dữ liệu (hoặc người dùng)

Chủ thể dữ liệu là bất kỳ cá nhân sống nào đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và là chủ thể của Dữ liệu cá nhân.

 

Chúng tôi thu thập những dữ liệu nào:

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn ("Dữ liệu cá nhân"). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Tên và họ
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ thực tế, tiểu bang, tỉnh, ZIP/ mã bưu điện, thành phố
 • Địa chỉ thanh toán, tiểu bang, tỉnh, ZIP/ mã bưu điện, thành phố
 • Cookies và dữ liệu sử dụng
 • Địa chỉ IP của bạn
 • Định vị địa chỉ IP

Đăng nhập tài khoản xã hội: Funsupply cũng cho phép Người dùng đăng nhập bằng các tài khoản xã hội như Facebook và Google. Nếu bạn chọn đăng nhập bằng hồ sơ tài khoản xã hội của mình, một số Dữ liệu Cá nhân của bạn từ hồ sơ đó sẽ được chia sẻ với chúng tôi. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email, URL hồ sơ tài khoản xã hội và ảnh hồ sơ liên quan của bạn.

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng ("Dữ liệu sử dụng"). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, thiết bị định danh độc nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Theo dõi & dữ liệu cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của mình và giữ một số thông tin nhất định.

Cookies là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm một định danh ẩn danh độc nhất. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookies chúng tôi sử dụng:

 

 • Cookies phiên. Chúng tôi sử dụng Cookies phiên để vận hành Dịch vụ của mình.
 • Cookie ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookie ưu tiên để ghi nhớ tùy chọn của bạn và các cài đặt khác nhau.
 • Cookie bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookies bảo mật cho mục đích bảo mật, bao gồm bảo vệ thông tin đăng nhập và phòng chống gian lận.

Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu của bạn

Funsupply sử dụng dữ liệu được thu thập cho các mục đích khác nhau:

 • Để xác thực danh tính của bạn.
 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy
 • Để cung cấp hỗ trợ khách hàng
 • Để thu thập các phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ của mình.
 • Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật
 • Để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi gian lận
 • Để cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về các hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp, tương tự với những gì bạn đã mua hoặc hỏi về, trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó
 • Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để liên kết với bạn với các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác có thể bạn quan tâm. Bạn có thể từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách làm theo liên kết hủy đăng ký hay hướng dẫn được cung cấp trong bất kỳ email nào chúng tôi gửi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.

 

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR)

Nếu bạn đến từ Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), cơ sở pháp lý của công ty cổ phần Funsupply để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này tùy thuộc vào Dữ liệu Cá nhân chúng tôi thu thập và bối cảnh cụ thể mà chúng tôi thu thập.

Công ty cổ phần Funsupply có thể sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn vì:

 

 • Chúng tôi cần thực hiện hợp đồng với bạn
 • Chúng tôi cần cung cấp cho bạn Dịch vụ và hàng hóa bạn đã đặt hàng
 • Bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy
 • Việc xử lý là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi và nó không bị chi phối bởi quyền của bạn
 • Đối với mục đích xử lý thanh toán
 • Tuân thủ luật pháp Nhật Bản và luật pháp quốc tế

 

Lưu giữ dữ liệu

Funsupply sẽ chỉ giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: Mã số thuế của Nhật Bản), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Funsupply INC cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để giữ lại dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

 

Chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến - và được duy trì trên - các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ của bạn, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với các quyền từ thẩm quyền của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Nhật Bản và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu cá nhân sang Nhật Bản và xử lý dữ liệu đó tại đó.

Sự đồng ý của bạn với Chính sách quyền riêng tư này kèm theo việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển dữ liệu đó.

Công ty cổ phần Funsupply sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho một tổ chức hoặc quốc gia sẽ được diễn ra trừ khi có đầy đủ kiểm soát bao gồm cả bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

 

Tiết lộ dữ liệu

Tiết lộ vì mục đích thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, công ty cổ phần Funsupply có thể sẽ được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc đáp ứng các yêu cầu hợp lệ của cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Yêu cầu pháp lý

Công ty cổ phần Funsupply có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với niềm tin rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Để bảo vệ quyền hoặc tài sản của công ty cổ phần Funsupply
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể có đối với hoạt động gian lận liên quan đến Dịch vụ.
 • Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng hoặc cộng đồng
 • Để bảo vệ trách nhiệm pháp lý

 

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi xử lý về khách truy cập vào Trang web của chúng tôi khỏi sự truy cập, tiết lộ, thay đổi và phá hủy trái phép, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức thông qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là 100% đảm bảo. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó. Chúng tôi khuyến khích bạn cẩn thận khi tiết lộ thông tin cá nhân trực tuyến và sử dụng tường lửa Internet, e-mail an toàn và các công nghệ khác để bảo vệ bạn trực tuyến.

Trao đổi dữ liệu nhạy cảm và riêng tư giữa Funsupply và Người dùng thực hiện qua kênh liên lạc được bảo mật SSL và được mã hóa và bảo vệ bằng chữ ký số.

Trong trường hợp có sự xâm nhập bảo mật trái phép ảnh hưởng nghiêm trọng đến bạn, Funsupply sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể và trong thời gian hợp lý sẽ báo cáo hành động mà chúng tôi đã thực hiện.

 

Tín hiệu "Không theo dõi"

Chúng tôi không hỗ trợ "Không theo dõi" ("Do Not Track"). "Không theo dõi" là tùy chọn bạn có thể đặt trong trình duyệt web của mình để thông báo các trang web mà bạn không muốn bị theo dõi.

Bạn có thể bật hoặc tắt "Không theo dõi" bằng cách truy cập trang Tùy chọn hoặc Cài đặt của trình duyệt web của bạn.

 

Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR)

Nếu bạn là cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bạn có quyền bảo vệ dữ liệu nhất định. Funsupply INC hướng đến thực hiện các bước hợp lý để cho phép bạn sửa, sửa đổi, xóa hoặc giới hạn việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn được thông báo Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi lưu giữ về bạn và nếu bạn muốn xóa dữ liệu đó khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau:

 • Quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin chúng tôi có về bạn. Bất cứ khi nào có thể, bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân ngay trong phần cài đặt tài khoản của bạn. Nếu bạn không thể tự thực hiện những hành động này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ bạn.
 • Quyền cải chính. Bạn có quyền sửa thông tin của mình nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Quyền phản đối. Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.
 • Quyền hạn chế. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền chuyển đổi dữ liệu. Bạn có quyền được cung cấp một bản sao thông tin chúng tôi có về bạn theo định dạng có cấu trúc, dễ đọc bằng máy và thường được sử dụng.
 • Quyền rút lại sự đồng ý. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào vì Funsupply dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của bạn trước khi trả lời các yêu cầu đó.

Bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn trong Khu vực kinh tế châu Âu (EEA).

 

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện thuận lợi cho Dịch vụ của chúng tôi ("Nhà cung cấp dịch vụ"), để cung cấp Dịch vụ thay chúng tôi hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 • Google Analytics

Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu được thu thập để theo dõi và giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu được thu thập để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình.

Bạn có thể từ chối cung cấp các hoạt động của mình cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt từ chối Google Analytics. Tiện ích bổ sung ngăn Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động truy cập.

Để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Điều khoản và quyền riêng tư của Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Tiếp thị lại hành vi

Funsupply sử dụng các dịch vụ tiếp thị lại để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba cho bạn sau khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi sử dụng cookie để thông báo, tối ưu hóa và phân phát quảng cáo dựa trên các lần truy cập trước đây của bạn vào trang web của chúng tôi.

 • Google AdWords

Dịch vụ tiếp thị lại của Google AdWords được cung cấp bởi Google Inc.

Bạn có thể từ chối Google Analytics cho Quảng cáo hiển thị và tùy chỉnh quảng cáo Mạng hiển thị của Google bằng cách truy cập trang Cài đặt quảng cáo Google: http://www.google.com/settings/ads

Google cũng khuyên bạn nên cài đặt Tiện ích bổ sung trình duyệt tắt Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - cho trình duyệt web của bạn. Tiện ích bổ sung trình duyệt tắt Google Analytics cung cấp cho khách truy cập khả năng ngăn dữ liệu của họ được Google Analytics thu thập và sử dụng.

Để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Điều khoản và quyền riêng tư của Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 • Facebook

Dịch vụ tiếp thị lại của Facebook được cung cấp bởi Facebook Inc.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về quảng cáo dựa trên sở thích từ Facebook bằng cách truy cập trang này: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Để từ chối quảng cáo dựa trên sở thích của Facebook, hãy làm theo các hướng dẫn sau từ Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook tuân thủ các Nguyên tắc Tự điều chỉnh cho Quảng cáo Hành vi Trực tuyến được thành lập bởi Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số. Bạn cũng có thể từ chối quảng cáo từ Facebook và các công ty tham gia khác thông qua Liên minh quảng cáo kỹ thuật số tại Hoa Kỳ http://www.aboutads.info/choices/, Liên minh quảng cáo kỹ thuật số Canada ở Canada http://youradchoices.ca/ hoặc Liên minh quảng cáo kỹ thuật số tương tác châu Âu ở châu Âu http://www.youronlinechoices.eu/, hoặc từ chối bằng cách sử dụng cài đặt trên thiết bị di động của bạn.

Để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của Facebook, vui lòng truy cập Chính sách dữ liệu của Facebook:https://www.facebook.com/privacy/explanation

Các khoản thanh toán

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và / hoặc dịch vụ phải trả tiền và chúng tôi sử dụng dịch vụ thu thanh toán của bên thứ ba để xử lý thanh toán (ví dụ: bộ xử lý thanh toán).

Chúng tôi sẽ không lưu trữ hoặc thu thập chi tiết thẻ thanh toán của bạn. Thông tin đó được cung cấp trực tiếp cho bộ xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi, việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn chịu sự điều chỉnh của Chính sách quyền riêng tư của họ. Các bộ xử lý thanh toán này tuân thủ các tiêu chuẩn do PCI-DSS đặt ra do Hội đồng tiêu chuẩn bảo mật PCI quản lý, đây là nỗ lực chung của các thương hiệu như Visa, Mastercard, American Express và Discover. Các yêu cầu của PCI-DSS giúp đảm bảo xử lý an toàn thông tin thanh toán. Khi bạn mua Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin giao dịch, có thể bao gồm địa chỉ thanh toán, mail và các thông tin liên quan đến thanh toán khác.

Các bộ xử lý thanh toán chúng tôi sử dụng là:

 • Stripe

Chính sách quyền riêng tư của họ có thể được xem tại https://stripe.com/us/privacy

 • PayPal

Chính sách quyền riêng tư của họ có thể được xem tại https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Lưu trữ

Chúng tôi sử dụng dịch vụ lưu trữ và lưu trữ web của bên thứ ba để lưu trữ an toàn trang web và cơ sở dữ liệu của chúng tôi, bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Dịch vụ chúng tôi sử dụng để lưu trữ dữ liệu là Microsoft Azure. Bạn có thể xem lại chính sách quyền riêng tư của Microsoft Azure tại đây: https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/default.aspx

 

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

 

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến bất cứ ai dưới 18 tuổi ("Trẻ em").

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng Con cái của bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em mà không xác minh về sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

 

Những thay đổi trong chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể sẽ cập nhật Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và / hoặc một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật "ngày hiệu lực" ở đầu Chính sách quyền riêng tư này.

Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết mọi thay đổi. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

 

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 • Bằng cách truy cập trang này trên trang web của chúng tôi: https://funsupply.jp/gioi-thieu
 • Qua thư đến địa chỉ: Tầng 2 Ikeriji 7-138, Itami-shi, Tỉnh Hyogo 664-0027 Nhật bản
Chi phí sẽ là bao nhiêu ?
1
Văn bản gốc