Tỷ giá:1 ¥ ~ 168 vnđ
ZALO +81.80.6219.9514FAQ

Theo dõi đơn hàng

Ngôn ngữ

VietnameseTiếng Anh

Tỷ giá: 1¥ ~ 168 vnđ

Bạn phải đọc và đồng ý với Thỏa thuận người dùng và Điều khoản dịch vụ bên dưới trước khi đăng ký và sử dụng các dịch vụ do FunSupply cung cấp.

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

FunSupply cung cấp dịch vụ mua sắm mua và đấu giá theo Thỏa thuận người dùng và Điều khoản dịch vụ ("ĐKDV") sau đây và có thể được FunSupply cập nhật bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Khách hàng có trách nhiệm xem và cập nhật phiên bản mới nhất của ĐKDV.

2. ĐỊNH NGHĨA

(1) FunSupply là Công ty cổ phần FunSupply (株式会社fun supply), Nhật Bản.
(2) Khách hàng là một cá nhân hoặc pháp nhân đã đăng ký hợp lệ trên trang web FunSupply (sau đây gọi là Trang web).
(3) Các thỏa thuận có nghĩa chung là mỗi quy tắc và thỏa thuận được FunSupply đăng trên Trang web bao gồm nhưng không giới hạn trong Thỏa thuận người dùng và Điều khoản dịch vụ này.

3. DỊCH VỤ CUNG CẤP BỞI FunSupply

FunSupply cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ sau (sau đây gọi là Dịch vụ):
(1) thay mặt cho bất kỳ Khách hàng nào yêu cầu mua hàng hóa có liên quan thông qua Trang web và gửi hàng cho Khách hàng đó (sau đây gọi là Dịch vụ mua sắm) và
(2) thay mặt Khách hàng - những người yêu cầu mua hàng hóa có liên quan thông qua hệ thống đấu giá của Trang web và gửi hàng cho Khách hàng đó (sau đây gọi là Dịch vụ đấu giá).

4. NGHĨA VỤ FunSupply

1 Đối với Dịch vụ mua sắm, FunSupply sẽ thực hiện giao dịch mua hàng hóa có liên quan theo giá ước tính và chỉ sắp xếp để vận chuyển hàng sau khi nhận được thanh toán từ Khách hàng.
2 Đối với Dịch vụ đấu giá, trong trường hợp Khách hàng đã đấu giá thầu thành công một vài sản phẩm nhất định thông qua Trang web, FunSupply sẽ mua sản phẩm đó theo các điều kiện và chỉ gửi sản phẩm cho Khách hàng sau khi nhận được thanh toán từ Khách hàng.
3 Liên quan đến Dịch vụ đấu giá, do các chính sách của cổng thanh toán, tiền được nạp qua WeChat Pay không thể dùng để thanh toán cho các phiên đấu giá.

5. NHỮNG MẶT HÀNG BỊ CẤM

Các mặt hàng được liệt kê dưới đây không được phép mua bằng dịch vụ mua sắm và đấu giá FunSupply:
1 Các mặt hàng được xác định là bất hợp pháp theo luật pháp Nhật Bản hoặc theo luật pháp của quốc gia đến.
2 Các mặt hàng gây tổn hại đến trật tự và đạo đức xã hội.
3 Bất kỳ mặt hàng nào có thể dẫn đến hoặc khuyến khích hoạt động tội phạm.
4 Bất kỳ hàng hóa nguy hiểm, có thể gây hại cho cuộc sống và sức khỏe của con người nào.
5 Bất kỳ sản phẩm người lớn bất hợp pháp, sản phẩm khuyến khích bạo lực nào, vv
6 Bất kỳ sản phẩm bị trục trặc nào.
7 Các sinh vật sống bao gồm nhưng không giới hạn ở động vật, thực vật, vi khuẩn, vi rút, nấm, v.v.
8 Bất kỳ hàng hóa dễ cháy hoặc nổ nào.
9 Di sản văn hóa.
10 Bất kỳ sản phẩm nào có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba hoặc gây tổn hại đến danh dự và quyền riêng tư của bên thứ ba.
11 Bất kỳ sản phẩm nào có thể gây tổn hại cho bất kỳ quyền nào khác của bên thứ ba.
12 Các sản phẩm quá khổ không thể được vận chuyển do hạn chế về kích thước/ trọng lượng.
13 Rượu, đồ uống có cồn, nước hoa có chứa cồn, vv.
14 Sản phẩm bị cấm xuất khẩu.
15 Bất kỳ sản phẩm nào khác được FunSupply xác định là không phù hợp .

6. HÀNH VI BỊ CẤM

Trong khi sử dụng dịch vụ FunSupply, khách hàng bị cấm
1 Mua hoặc đấu giá các sản phẩm bị cấm bởi FunSupply
2 Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trái với thỏa thuận này và/ hoặc các nguyên tắc khác của FunSupply
3 Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể gây hại cho uy tín và hoạt động kinh doanh của đối tác FunSupply
4 Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác được FunSupply xác định là không phù hợp

7. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

1 Liên quan đến Dịch vụ mua sắm, FunSupply không tuyên bố hay bảo đảm về, bao gồm nhưng không giới hạn ở, nhà cung cấp, chất lượng, không vi phạm quyền của bất kỳ bên nào, độ tin cậy và/ hoặc việc tuân thủ điều khoản pháp lý của hàng hóa liên quan.
2 Liên quan đến Dịch vụ đấu giá, FunSupply không tuyên bố hay bảo đảm về, bao gồm nhưng không giới hạn, tính trung thực, chính xác hoặc độ tin cậy của nội dung, việc tuân thủ pháp luật hoặc không vi phạm quyền của bất kỳ bên nào của cuộc đấu giá liên quan.
3 FunSupply sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra đối với Khách hàng do bất kỳ sự gián đoạn, chậm trễ hoặc mất dữ liệu do đường truyền và/ hoặc sự cố hệ thống do lỗi máy tính.
4 FunSupply sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh đối với bất kỳ Khách hàng nào do vi phạm Thỏa thuận gây ra.
5 FunSupply sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi thiệt hại phát sinh đối với bất kỳ Khách hàng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ trừ khi điều đó xảy ra do sơ suất cố ý của FunSupply.

8. ĐĂNG KÝ

1 Bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào đã đồng ý với ĐKDV đều có thể đăng ký trên Trang web.
2 Đăng ký thành viên cho một cá nhân sẽ được áp dụng cho chính mình và không có đại lý đăng ký nào được chấp nhận.
3 Đăng ký thành viên cho một pháp nhân sẽ được áp dụng dưới danh nghĩa của thực thể đó bởi nhân viên hoặc nhân viên có ủy quyền của họ .
4 FunSupply có thể từ chối mọi ứng dụng đăng ký.

9. CHI PHÍ

Các khoản phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở phương thức tính toán và điều khoản thanh toán, sẽ tuân theo các điều kiện do FunSupply quy định riêng, đôi khi có thể được FunSupply sửa đổi hoặc bổ sung.

10. THANH TOÁN CHI PHÍ

Khách hàng sẽ thanh toán một khoản bao gồm giá của sản phẩm và các khoản phí liên quan trước khi mua sản phẩm đó qua FunSupply.

11. BẢO QUẢN HÀNG HÓA

1 FunSupply không tính phí lưu trữ cho Khách hàng trong thời gian 45 ngày sau khi hàng hóa đã mua được chuyển đến chỗ của FunSupply.
2 Tuy nhiên, nếu thời gian lưu trữ nói trên vượt quá 45 ngày, Khách hàng liên quan sẽ phải trả phí lưu trữ là 50 yên mỗi ngày cho mỗi mặt hàng.
3 Trong trường hợp, điều khoản trên được áp dụng, Khách hàng liên quan sẽ trả phí lưu trữ đã phát sinh trước khi FunSupply gửi hàng đi.
4 Nếu thời gian lưu trữ ở FunSupply của bất kỳ hàng hóa nào được mua thông quan đến Dịch vụ vượt quá 90 ngày kể từ khi được giao cho FunSupply, Khách hàng liên quan sẽ mất tất cả các quyền đối với việc mua hàng hóa đó.

12. HỦY BỎ ĐẶT HÀNG

Khách hàng không thể hủy đơn hàng sau khi hàng hóa đã được mua.

13. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

FunSupply không chấp nhận trả lại và không hoàn lại tiền cho các sản phẩm đã mua.

14. CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

Bất kỳ Khách hàng nào cũng có thể, nếu anh ấy/cô ấy muốn, chấm dứt tư cách thành viên theo thủ tục trên Trang web. Sau khi hoàn thành các thủ tục chấm dứt đó, Khách hàng có liên quan sẽ mất trạng thái là Khách hàng.

15. HỦY BỎ TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

1 FunSupply có thể đình chỉ việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ Khách hàng nào, thay đổi ID và mật khẩu của anh ấy / cô ấy và chấm dứt trạng thái Khách hàng của anh ấy / cô ấy, nếu có Khách hàng nào:
(1) đã cung cấp thông tin sai tại thời điểm đăng ký thành viên hoặc cung cấp thông tin sai lệch khi sử dụng Dịch vụ,
(2) vi phạm quy định pháp luật hoặc ĐKDV,
(3) có hành vi không trung thực trong việc sử dụng Dịch vụ,
(4) mắc lỗi nhập mật khẩu của quá số lần được phép hoặc thực hiện các hành động khác có thể khiến FunSupply thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho Khách hàng liên quan.
2 FunSupply từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với mọi bất lợi hoặc thiệt hại phát sinh đối với bất kỳ Khách hàng liên quan nào bị hủy bỏ hoặc bị đình chỉ tư cách thành viên.

16. THAY ĐỔI DỊCH VỤ

FunSupply có thể, theo quyết định riêng của mình, có hoặc không thông báo trước cho Khách hàng về thay đổi hoặc xóa toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ bất cứ lúc nào.

17.THAY ĐỔI ĐKDV

1 Thỉnh thoảng, FunSupply có thể thay đổi, chỉnh sửa hoặc sửa đổi vài phần của ĐKDV mà không cần thông báo trước. Việc thay đổi, chỉnh sửa và/ hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực khi được đăng tải trên Trang web.
2 Bằng việc sử dụng Dịch vụ sau khi thay đổi, chỉnh sửa và/ hoặc sửa đổi, Khách hàng đó được coi là đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện của ĐKDV được thay đổi, chỉnh sửa hoặc sửa đổi.

18. QUYỀN HẠN

1 Kết luận, hiệu quả và việc xây dựng, thực thi và/ hoặc giải quyết xung đột của ĐKDV sẽ được quản lý bởi luật pháp Nhật Bản, do đó Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế sẽ không được áp dụng.
2 Khách hàng và FunSupply đồng ý đệ trình lên cơ quan tài phán độc quyền của tòa án quận ở Osaka, Nhật Bản để xét xử sơ thẩm bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến ĐKDV. Do đó, Khách hàng và FunSupply đồng ý thêm rằng bất kỳ tòa án hoặc tổ chức giải quyết tranh chấp nào khác không có thẩm quyền trong việc này.
3 Khách hàng và FunSupply sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình được quy định trong ĐKDV cho đến khi tranh chấp có liên quan được giải quyết hợp lệ.

19. MẤT KẾT NỐI VÀ TẠM NGỪNG DỊCH VỤ

1 FunSupply có thể tạm thời ngừng Dịch vụ mà không cần thông báo trước cho Khách hàng trong trường hợp:
(1) bảo trì thường xuyên hoặc khẩn cấp hệ thống và các thiết bị liên quan là cần thiết để cung cấp Dịch vụ,
(2) gián đoạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đường dây liên lạc và/ hoặc nguồn điện được FunSupply triển khai,
(3) các trận động đất, bão, lũ lụt, sóng thần hoặc các thiên tai, thảm họa tự nhiên khác gây ra tình huống khẩn cấp; luật pháp, quy định và/ hoặc hướng dẫn của chính phủ yêu cầu giới hạn trong giao tiếp; hoặc trong trường hợp FunSupply quyết định rằng việc ngừng hoạt động đó là cần thiết hoặc
(4) không thể cung cấp dịch vụ vì lý do kỹ thuật.
2 FunSupply từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với Khách hàng do bất kỳ sự chậm trễ hoặc tạm dừng nào như thế.

Các Điều khoản dịch vụ này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021

Chi phí sẽ là bao nhiêu ?
1
Văn bản gốc